top of page

Tutustu kotimaisen perheyhtiömme muihin verkkokauppoihin:

Toimitus 4.95€ - yli 50€ ostoksiin ilmainen toimitus!

Luotettava suomalainen verkkokauppa - nopeat toimitukset

Yritys asiakas? Katso tämä

Tutustu kotimaisen perheyhtiömme muihin verkkokauppoihin:

Yritys asiakas? Katso tämä

Toimitus 4.95€ - yli 50€ ostoksiin ilmainen toimitus!

Tietosuoja

Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja tutustumaan verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin. Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

 

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja voi:

a) rekisteröityä kuluttajana Tekokukka.fi:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot

b) antaa suostumuksensa, että Tekokukka.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä

 

Tekokukka.fi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Tekokukka.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

Tekokukka.fi ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:

a) henkilötunnusta

b) pankkiyhteystietoja

c) luottokorttitietoja

Tietosuojaseloste  

                                                                                                                                                                                           

1.Rekisterinpitäjä

Kalustepisara Oy (jäljempänä Kalustepisara)

Ampialantie 109, 42520 ASUNTA

Y-tunnus 1026060-7

 

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava

puh 046 968 0596

sähköposti info@tekokukka.fi

 

3.Rekisterin nimi

Kalustepisaran asiakasrekisteri

 

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä.

 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

nimitiedot

puhelinnumero ja sähköposti

lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö

asiakaspalvelutapahtumien tiedot

henkilötunnus tai y-tunnus

syntymäaika ja sukupuoli

sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot

tiedot suorituksista

muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

 

6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kalustepisaralle antama toimeksianto tai Kalustepisaran ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin

asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen

sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen

käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen

sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi

maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen

sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti

sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä

sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen

väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen

muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

 

8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kalustepisaran käytössä olevissa toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kalustepisaran palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kalustepisara edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.

 

10.Ilmoitusvelvollisuus

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.

 

11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

 

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

 

12.Muutokset

Kalustepisara kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page